persoonlijke

begeleiding

 
 

Een familie- of organisatieopstelling werkt met de techniek van de representatieve

waarneming.


Familie- en organisatieopstellingen hebben meestal plaats in een groep. Een deelnemer brengt

zijn of haar probleem in. Intuïtief kiest hij groepsleden uit, die tijdens de opstelling de rol van

representant op zich nemen. Zij vertegenwoordigen familieleden of collega’s van de

deelnemer.


Ook andere zaken kunnen een plaats krijgen in de opstelling: het huis, de ziekte of het product.

Diegene die het probleem inbrengt, zit in eerste instantie aan de kant en kijkt toe.


De representanten weten vrijwel niets van de deelnemer. Zij kennen alleen een korte

omschrijving van het probleem. De deelnemer plaats de representanten op gevoel in de ruimte.

Dan gebeurt er iets opmerkelijks: alle representanten voelen de emoties en ‘plaats’ van degene

die zij representeren. Zij hoeven daar niets voor te doen. Dit fenomeen is tot nu toe

onverklaarbaar. Hellinger, de grondlegger van Systemisch Werk, spreekt hier van “het

wetende veld”. Een familiegeweten/organisatiegeweten wordt actief.


De begeleider neemt waar, stelt gerichte vragen aan de representanten, en voegt waar nodig

elementen toe. Zo ontstaat inzicht in de aanwezige problemen en dynamieken. Dit is vaak het

moment dat de cliënt zelf in de opstelling komt. Vervolgens ordent de opsteller het aanwezige

systeem: iedereen krijgt de plek die hem of haar toekomt.

Mogelijke oplossingen worden zichtbaar en de energie kan weer stromen.

 

Hoe werkt een familieopstelling ?